Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bilion dolarów po raz pierwszy

Według nowych prognoz firmy badawczej IDC, wydatki na IT w 2003 roku przekroczą bilion USD. W przyszłym roku nastąpić ma znaczący, 9-proc. wzrost wydatków, przy czym IDC do grona rynków o największym potencjale wzrostu w przyszłym roku zaliczyła Polskę.

Firma badawcza IDC przedstawiła nowe prognozy globalnych wydatków na IT w 2002 i 2003 roku. Światowe wydatki na IT wynieść mają według IDC w br. 981 mld USD, co oznacza wzrost o 3,7% w porównaniu z rokiem 2001. Wzrost nastąpić ma dzięki zwiększeniu się wydatków na usługi IT oraz oprogramowanie; 4-proc. spadek jest natomiast spodziewany w wydatkach na sprzęt i infrastrukturę.

Największe wzrosty spodziewane są w III i IV kw. br. – wyniki wykażą znaczną różnicę w porównaniu z rezultatami sprzed roku. Analogiczne kwartały w ubiegłym roku były bowiem wyraźnie słabsze, w związku z zamachami terrorystycznymi w USA i niepewną sytuacją na świecie. W br. w czwartym kwartale rynek powinien zaobserwować znaczące odbicie. Według IDC, nowe projekty nie powinny zostać uruchomione przez początkiem 2003 roku. Częściowe odmrożenie budżetów w IV kw. 2002 będzie się natomiast wiązało z wymianą produktów, których cykl życiowy dobiega końca, po minionych sześciu kwartałach.

Natomiast w przyszłym roku poprawa w gospodarce światowej powinna przyczynić się do wzrostu wydatków na IT o 9%. Po raz pierwszy w historii ich wartość powinna przekroczyć na całym świecie bilion USD. To więcej niż nawet podczas osławionego boomu internetowego w 2000 roku. Zwraca uwagę fakt, że polepszenie sytuacji spodziewane jest także w segmencie sprzętowym, w którym jak przewiduje IDC nastąpi 5-proc. wzrost. Kluczowe znaczenie będzie miało przy tym wyjaśnienie sytuacji związanej ze skandalami księgowymi. Wydatki na IT w USA wyniosą w br. 436 mln USD, o 3% więcej niż w 2001 r., podczas gdy w 2003 roku wzrost ma sięgnąć 9%. W Europie Zachodniej spodziewany jest w bieżącym roku wzrost na poziomie 4%, a w roku przyszłym – 6%. Według IDC w br. w Japonii nie nastąpi wzrost wydatków na IT, jednak w roku przyszłym będzie on wyższy niż w UE i sięgnie 7%.

IDC przewiduje, że w 2003 roku do grona rynków o największym potencjale wzrostu należeć będzie obok Chin, Indii, Korei, Rosji, Filipin i RPA także Polska.