Biała lista użytkowników IPv6

Wiodący dostawcy treści WWW - m.in. Google,Yahoo, Microsoft - prowadzą wstępne rozmowy o utworzeniu wspólnej listy użytkowników, którzy mogliby uzyskiwać dostęp do ich witryn używając protokołu IPv6.

Biała lista DNS dla IPv6 ma być listą tych adresów IP, dla których funkcjonują połączenia IPv6. Dostawcy treści WWW mogliby używać tej wspólnej listy do udostępniania treści dla tych adresów IP za pośrednictwem protokołu IPv6 zamiast IPv4. Internauci nie wymienieni w białej liście otrzymywaliby zawartość z wykorzystaniem IPv4.

Wspólna lista jest propozycją dość kontrowersyjną - dostawcy treści uważają, iż dzisiaj jest ona jedyną realną opcją oferowania IPv6, ale jednocześnie dostawcy internetu (ISP) obawiają się, że utrzymywanie takiej białej listy przysporzy w przyszłości dużo kłopotów administracyjnych. Idea utworzenia wspólnej listy DNS dla IPv6 była dyskutowana w tym miesiącu podczas posiedzenie IETF (Internet Engineering Task Force), która jest ciałem standaryzacyjnym odpowiedzialnym za IPv6 i IPv4.

Infrastruktura internetu jest w trakcie migracji do IPv6 z powodu wyczerpywania się adresów IPv4. IPv4 wykorzystuje adres 32-bitowy, co przekłada się na możliwość bezpośredniej adresacji 4,3 miliardów urządzeń w Internecie. IPv6 zapewnia 128-bitową długość adresu, co w praktyce oznacza niewyczerpany zakres adresacji.

Eksperci przewidują, że pozostała rezerwa adresów IPv4 wyczerpie się do roku 2012. W styczniu br. szacowano, że nieprzydzielonych jest jeszcze mniej niż 10 proc. adresów IPv4.

Kiedy wyczerpią się adresy IPv4, operatorzy i przedsiębiorstwa będą musieli przechodzić na IPv6 aby zapewnić sobie możliwość dodawania nowych urządzeń i użytkowników w sieci. Alternatywą jest stosowanie złożonych i drogich poziomów translacji adresów w sieci (NAT), w celu rozdzielania deficytowych adresów IPv4 wśród większej liczby użytkowników i urządzeń.

IPv6 wymaga zmian w internetowym systemie nazw domen (DNS), który wiąże adresy IP z nazwami domen. DNS wykorzystuje rekord A dla kwerend IPv4, ale dla kwerend IPv6 jest to rekord "poczwórnego A". Biała lista DNS dla IPv6 mogłyby być używana przez dostawców treści do przekazywania rekordu AAAA do IPS jedynie wtedy, kiedy DNS "obsługujący" użytkownika byłby zawarty na tej liście.

Dostawcy treści uzasadniają potrzebę utworzenia białej listy z powodu problemów związanych z domyślnym zachowaniem i niekompatybilnością systemów operacyjnych w zakresie postępowania z zapytaniami IPv6. Bez takiej listy, pomagającej sortować użytkowników na tych, którzy mogą i na tych, którzy nie mogą otrzymywać treści IPv6, dla wielu użytkownikom może zostać zablokowany dostęp do ich treści.

Google już teraz ma listę dla własnych usług IPv6, która obejmuje YouTube, Search, Docs, Gmail, News i Maps. Firma jest przekonana, że jej "DNS Whitelist for IPV6" jest najłatwiejszym sposobem zapewniania usług IPv6 bez blokowania użytkowników, którzy zrywają połączenia IPv6.

Zarówno operatorzy internetowi jak i dostawcy treści zapewniają, że wspólna biała lista DNS dla IPv6 nie stworzy problemów związanych z prywatnością, ponieważ informacje w niej zawarte nie będą nazwami czy też identyfikatorami maszyn indywidualnych użytkowników w internecie. Biała lista ma być rozwiązaniem przejściowym, które będzie funkcjonować w okresie przechodzenia z IPv4 na IPv6.