Bezprzewodowe rozterki

Według Fortress Technologies, 85% menedżerów IT w przedsiębiorstwach uważa, że sieć bezprzewodowa wymaga więcej inwestycji w bezpieczeństwo niż zwykła sieć. Tylko niewiele więcej niż połowa (55%) wdrożyła jednak produkty, mające zapewnić bezpieczeństwo firmowych danych.

Sieci bezprzewodowe są obecne w 75% badanych dużych usługodawców finansowych, organizacji opieki medycznej czy z sektora wytwórczego. Według sondażu menedżerowie ds. informatyki uważają, że kwestie bezpieczeństwa i brak widocznego zwrotu z inwestycji opóźniają wykorzystanie i wprowadzenie aplikacji biznesowych do sieci WLAN.

Większość badanych organizacji twierdzi jednak, że mają niektóre z najważniejszych aplikacje biznesowe w sieciach, które połączone są z sieciami bezprzewodowymi. 94% ankietowanych stwierdziło, że te aplikacje zawierają dane, których los ma znaczenie dla firmy czy produktu.

Zobacz również:

Ponadto, zdaniem ankietowanych jakość produktów bezpieczeństwa dedykowanych na rynek masowy nie spełnia ich wymogów korporacyjnych. Najsilniej przekonanie takie wyrażali przedstawiciele sektorów usług finansowych i sektora wytwórczego. Jednocześnie menedżerowie IT widzą tylko "pewne zagrożenie" dla ich biznesu w postaci ataku na sieć bezprzewodową. 63% wierzy, że włamanie do sieci bezprzewodowej albo atak typu DOS może mieć jedynie nieznaczny wpływ na całość przedsiębiorstwa.

Większość informuje przy tym, że podjęła kroki w celu rozpoznania, monitorowania i kontroli sposobu korzystania z korporacyjnej sieci bezprzewodowej. Większość organizacji zaadoptowała procedury oceny i zmniejszenia ryzyka w sieci bezprzewodowej (tak deklaruje np. 90% ankietowanych menedżerów informatycznych w usługach finansowych). Najniższy odsetek posiadających formalne procedury jest w organizacjach rządowych – 41%. W ramach tych procedur, 20% respondentów zakazało całkowicie używania pracownikom sieci bezprzewodowej w samej firmie, a 28% zakazało użycia sieci bezprzewodowej w domach pracowników, kiedy łączą się z siecią LAN firmy.