Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bezprzewodowa ekologia

PDA i telekonferencje to bardzo ekologiczna alternatywa dla drukowanych gazet i tradycyjnych biznes-konferencji. Nowa publikacja w Environmental Science & Technology dowodzi, że dwie technologie bezprzewodowe w sposób drastyczny mogą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko jaki mają konkurencyjne technologie "konwencjonalne".

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego porównali czytanie gazet w formie elektronicznej na PDA i gazet papierowych oraz telekonferencje bezprzewodowe z konferencjami, na które uczestnicy stawiają się osobiście. Analizy wpływu na środowisko obejmowały proces produkcji, użytkowania i składowania po zużyciu liczone w wielkości emisji tlenków węgla, siarki i azotu.

Pierwsze porównanie dotyczyło gazet przesyłanych w formie elektronicznej na osobiste urządzenia przenośne typu PDA i gazet czytanych w formie "papierowej". Czytanie na PDA daje emisję 25-krotnie - do 1000-krotnie mniejszych ilości CO2, NOx i Sox. Dodatkowe trudne do przeszacowania ograniczenia wpływu na środowisko daje przeniesienie innych papierowych form komunikacji do formatu elektronicznego.

W drugim przypadku porównaniu poddano bezprzewodowe telekonferencje i konferencje "tradycyjne", związane z podróżą biznesową. Ograniczenie emisji CO2, NOx i So2 jest nawet trzykrotne.