Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bezpieczne komórki

Brytyjski rząd zamierza ostatecznie rozprawić się ze złodziejami telefonów komórkowych. Pierwszym etapem walki będzie... zmuszenie producentów aparatów, żeby zastosowali w urządzeniach jakieś zabezpieczenia "antyzłodziejskie".

Rozmowy pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a przedstawicielami firm produkujących telefony komórkowe właśnie się zaczęły. Sama kampania na rzecz ukrócenia kradzieży aparatów zainicjowana została jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.

W tej chwili w Wielkiej Brytaniii tworzona jest baza danych z numerami seryjnymi skradzionych telefonów. Ma to pomóc w odszukaniu aparatów i uniemożliwieniu złodziejom kolejnych sprzedaży. Zmienia się też ustawodawstwo - ustawa Mobile Phone Reprogramming Act 2002 przewiduje , że osoba, która zmieniła numer IMEI skradzionego telefonu (uniemożliwiając tym samym jego "namierzenie") może zostać skazana nawet na 5 lat więzienia.

Kradzieże telefonów komórkowych stanowią jedną czwartą wszystkich kradzieży ulicznych w Londynie.