Bezpieczne aukcje i nowe opłaty w Allegro

Serwis aukcyjny Allegro wprowadza bezpłatne ubezpieczenie dla użytkowników. Zmieniają się też stawki opłat za rozpoczęcie aukcji i prowizji od transakcji zwartych za pośrednictwem serwisu.

Od 18 marca prowizja od sprzedaży w aukcji zakończonej na poziomie do 1000 zł wynosić będzie 3%. Z transakcji od 1000 do 5000 zł prowizja będzie wynosić będzie 33 zł plus 1,5% od kwoty powyżej 1000 zł. Transakcje powyżej 5 tys. zł będą obciążone prowizją w wysokości 90 zł. Wprowadzona zostanie ponadto dodatkowa opłata za wystawienie przedmiotu na aukcję, uzależniona od wysokości ceny wywoławczej. Za rejestrowanie aukcji z ceną wywoławczą do 50 zł opłata wyniesie 0,1 zł, za cenę wywoławczą równą lub wyższą 50 zł opłata będzie równa 0,3 zł. Opłata będzie pobierana także przy ponownym wystawieniu przedmiotu na aukcję. Pozostałe opłaty w Allegro nie ulegną zmianie.

Od 2 kwietnia Allegro wprowadza ponadto bezpłatne ubezpieczenie dla kupujących do kwoty 300 zł. W przypadku gdy użytkownik padnie ofiarą oszustwa i nie otrzyma wylicytowanego przedmiotu, lub otrzyma przedmiot inny niż opisany w aukcji, Allegro gwarantuje mu zwrot kosztów.