Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bezpieczeństwo także poza Unią

Komisja Europejska zatwierdziła standardy bezpieczeństwa transmisji danych do krajów spoza Unii Europejskiej.

Ustanowiona właśnie regulacja mówi o tym, że osobiste dane obywateli UE powinny być gromadzone przez podmioty spoza "piętnastki" jedynie "w określonych, wyjaśnionych i zgodnych z prawem celach". Konsumenci muszą być poinformowani o dalszym sposobie wykorzystania ich danych. Ponadto każdy powinien mieć prawo dostępu do swoich danych np. w celu zmiany błędnych informacji lub ich usunięcia.

Nowa regulacja nie narzuca jednak żadnych prawnych wymogów firmom, gromadzącym dane, nie określa także jedynego legalnego sposobu transferu danych poza kraje dwunastki. Ma być raczej uzupełnienie istniejących już zapisów dotyczących ochrony danych (w Data Protection Directive), które określają sposób w jaki informacja może być przekazywana poza kraje Unii.

Węgry, Szwajcarię oraz firmy amerykańskie (który przyjęły unijny standard zabezpieczenia transmisji) zostały uznane za miejsca bezpiecznego docelowego transferu danych, co oznacza, że klauzula nie ma do nich zastosowania.