Bez blokowania

Parlament Europejski odrzucił głosami 460 do 0 projekt regulacji dostępu do internetowych serwisów „dla dorosłych” poprzez „blokowanie”.

Parlament sugeruje raczej ministrom krajów Piętnastki, by pozwolili branży wprowadzić regulacje we własnym zakresie. W uzasadnieniu stwierdza się, że blokowanie „nie rozwiązałoby problemu w przypadku stron zarejestrowanych poza UE, ponadto część stron zawiera co prawda treści szkodliwe dla dzieci i młodzieży, ale dozwolone dla dorosłych”.

Parlament zaleca raczej krajom Unii utworzenie centrów zbierających informacje o nielegalnych i szkodliwych treściach rozpowszechnianych przez serwisy ingternetowe. Zaleca się też tworzenie i rozwijanie narzędzi do filtrowania dostępu i pobierania opłat za dostęp.

Europejskie Stowarzyszenie ISP (EuroISP) skomentowało decyzję Parlamentu jako dalekowzroczną i opartą na rzeczowych przesłankach. „Blokowanie by łoby zadaniem niezwykle trudnym od strony technicznej, narusza ponadto wolność wypowiedzi” - stwierdziła Louise Gosling, prezes EuroISP. W opinii EuroISP blokowanie dostępu do niektórych serwisów określonym użytkownikom byłoby z pewnością niewystarczające, a ponadto stanowiłoby zagrożenie dla rozwoju branży internetowej.