Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bez blokowania

Parlament Europejski odrzucił głosami 460 do 0 projekt regulacji dostępu do internetowych serwisów „dla dorosłych” poprzez „blokowanie”.

Parlament sugeruje raczej ministrom krajów Piętnastki, by pozwolili branży wprowadzić regulacje we własnym zakresie. W uzasadnieniu stwierdza się, że blokowanie „nie rozwiązałoby problemu w przypadku stron zarejestrowanych poza UE, ponadto część stron zawiera co prawda treści szkodliwe dla dzieci i młodzieży, ale dozwolone dla dorosłych”.

Parlament zaleca raczej krajom Unii utworzenie centrów zbierających informacje o nielegalnych i szkodliwych treściach rozpowszechnianych przez serwisy ingternetowe. Zaleca się też tworzenie i rozwijanie narzędzi do filtrowania dostępu i pobierania opłat za dostęp.

Europejskie Stowarzyszenie ISP (EuroISP) skomentowało decyzję Parlamentu jako dalekowzroczną i opartą na rzeczowych przesłankach. „Blokowanie by łoby zadaniem niezwykle trudnym od strony technicznej, narusza ponadto wolność wypowiedzi” - stwierdziła Louise Gosling, prezes EuroISP. W opinii EuroISP blokowanie dostępu do niektórych serwisów określonym użytkownikom byłoby z pewnością niewystarczające, a ponadto stanowiłoby zagrożenie dla rozwoju branży internetowej.