Berkeley: miasto z najszybszym dostępem do Internetu

Amerykańskie Berkeley w stanie Kalifornia to miasto z najwyższą średnią prędkością dostępu do Internetu. Również kolejne dwa miasta są położone w Stanach Zjednoczonych. Średnia prędkość łącza jest tam wyższa niż w miastach japońskich i koreańskich, które są tuż za liderami.

Dane dotyczące średniej prędkości łącz w różnych miastach świata pochodzą z raportu opracowanego przez firmę Akamai Technologies. Obecnie lista miast o najszybszej średniej prędkości łącz na świecie wygląda następująco:

1. Berkeley (USA) - 18,7 Mb/s.

2. Chapel Hill (USA) - 17,5 Mb/s

3. Stanford (USA) - 17,0 Mb/s.

Kolejne miasta reprezentują głównie trzy kraje: USA, Japonię i Południową Koreę. Wszystkie łączy jedna charakterystyczna cecha: są to ośrodki uniwersyteckie z dużą ilością studentów. Akamai podczas badań odrzucił miasta, w których jest mniej niż 50 tys. unikalny adresów IP, aby nie fałszować wyników przez bardzo małe miasta.

Według firmy przeprowadzającej badania średnią prędkość łącza podwyższają bardzo szybkie łącza do których podłączone są uczelnie. Jednocześnie uważają, że właśnie ten fakt może powodować, że lokalni dostawcy oferują łącza o większej średniej przepustowości.

Z europejskich miast najlepiej wypadł norweski Trondheim ze średnią prędkością łącza 10,6 Mb/s. W tym mieście również mieszczą się szkoły wyższe.

Brak jest informacji na temat wyników polskich miast.