Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Będziemy mieć Rzecznika Praw Obywatelskich w Sieci?

Forum Internetu Obywatelskiego wysunęło postulat powołania takiego stanowiska przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Przedstawiciel internautów miałby przede wszystkim zajmować się monitorowaniem stanu ochrony praw osobistych obywateli w sieciach komunikacji elektronicznej.

Postulat przedstawiono podczas V Forum Internetu Obywatelskiego. Obradujący na forum reprezentanci środowiska prawników, socjologów i specjalistów od komunikacji społecznej wskazywali na zagrożenia związane z naruszeniami praw jednostki do prywatności w Internecie. Zdaniem uczestników Forum obecny model klasycznego prawa nie przystaje do nowych form komunikacji elektronicznej.

Pomysł na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Sieci związany jest z postulatem edukacji użytkowników w kwestii ich praw i zagrożeń wynikających z faktu przebywania w Internecie. Jak wskazują przedstawiciele Internetu Obywatelskiego, należy określić granice regulacji prawnych, które mają nie tylko zapewnić bezpieczeństwo internautom, ale jednocześnie nie naruszać ich wolności i prywatności.

Dodajmy, że Internet Obywatelski jest niekomercyjną, apolityczną inicjatywą obywatelską stawiającą sobie za cel rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Więcej informacji:

http://www.egov.pl/io