Będzie więcej rodzajów e-podpisu

Powstał projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Zakłada ona m.in. wprowadzenie nowego rodzaju podpisu elektronicznego.

Projekt zmiany ustawy wprowadzi m.in. podpis zaawansowany - rozwiązanie pośrednie pomiędzy bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który wymaga uzyskania certyfikatu i jest równoznaczny podpisowi odręcznemu, a zwykłym podpisem elektronicznym, który służy tylko potwierdzeniu tożsamości. Ponadto nowela ma wprowadzić specjalny podpis, który będzie służyć autoryzacji kontaktów administracyjnych między obywatelem a urzędem.

Jerzy Molak z Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki wyjaśnił, że obowiązujące dwa rodzaje e-podpisu są niewystarczające i większa gama podpisów sprawi, że będzie je można łatwiej dostosować do konkretnych potrzeb, procedur i dokumentów. Z informacji Gazety Prawnej wynika, że rząd powinien przyjąć projekt nowelizacji na przełomie listopada i grudnia.