Będzie można załatwiać pierwsze 100 e-spraw w urzędach?

Obiecuje to w rozmowie z Gazetą Wyborczą Witold Drożdż, wiceminister MSWiA. Jest jednak i pewne ryzyko. Niezależność samorządów sprawia, że rząd nie zmusi gmin, by e-usługę świadczyły. To muszą zrobić obywatele.

MSWiA sprawdziło po co obywatele przychodzą do urzędów najczęściej, i tak powstała wstępna lista 100 spraw, które będzie można od 2010 r. załatwić przez Internet, a których "elektronizacja" ma sens w świetle obowiązujących przepisów regulujących te sprawy. Nie uda się jednak złożyć przez Internet wniosku o paszport, bo - zgodnie z unijnymi regulacjami - od kilku miesięcy należy pobierać odciski palców wnioskującego. Na stronach urzędów wojewódzkich będzie zaś można drogą elektroniczną np. uzyskać zezwolenie na zatrudnianie cudzoziemca - od menedżera wysokiego szczebla po pracownika sezonowego - czy wystąpienie przez firmę o status zakładu pracy chronionej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje pakiet e-usług

Przez Internet miałyby być dostępne rejestry takie, jak Księgi Wieczyste i KRS. Eksperci resortu pracują także nad możliwością rejestracji spółki online i digitalizacją wszystkich swoich dokumentów.

Za to elektronicznie będzie można załatwić zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów czy zgłoszenie manifestacji, wnioskować o wydanie odpisu z urzędu stanu cywilnego. W ostatnim przypadku to pierwszy etap. Docelowo w 2012 r. stworzony zostanie Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego, którego idea polegać ma na tym, że urząd sam sobie ściągnie online potrzebny odpis. "Tak naprawdę to nie klienci potrzebują tego odpisu, tylko urzędnicy" - mówi Witold Drożdż.

Udostępnianiu kolejnych usług musi jednak towarzyszyć upraszczanie przepisów, procedur, poprzedzone rzetelną analizą procesów administracyjnych. Na początku 2010 r. na ePUAP umieszczony zostanie wykaz spraw dostępnych za pośrednictwem tej platformy. Od tej pory samorządy będą mogły ją świadczyć swoim mieszkańcom. Urząd musi tylko zainstalować w swoim portalu w ePUAP otrzymaną od MSWiA usługę zawierającą odpowiednie elektroniczne formularze, którą powinien powiązać ze swoimi systemami IT. "Wszystkie urzędy już rok temu uruchomiły elektroniczne skrzynki podawcze. Fundament jest zatem stworzony" - mówi Witold Drożdż.

Przykładowo wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa będzie polegać na wejściu na platformę ePUAP, sprawdzenie, czy istnieje w danej gminie taka możliwość i wypełnienie stosownego formularza. Drogą elektroniczną otrzyma się odpowiedź. Aby wszystko załatwić nie będzie potrzebny e-podpis, wystarczy login i hasło otrzymane wcześniej w urzędzie.

Trwają też prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji. Po wejściu w życie nowych przepisów obieg dokumentów w postaci elektronicznej powinien być równoważny z obiegiem dokumentów w postaci papierowej i tym samym sprawa załatwiana za pośrednictwem Internetu będzie mogła mieć taki sam skutek, jak załatwiana w sposób tradycyjny.

Z ustawą związanych jest kilka ważnych rozporządzeń. Instrukcja kancelaryjna dla jednostek samorządu terytorialnego i urzędów wojewódzkich pozwala na to, aby załatwiane elektronicznie sprawy mogły być również archiwizowane elektronicznie.