Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Będzie 22% VAT na internet

To pewne: polskie przepisy zmienią się w ten sposób, że zamiast dotychczasowej stawki "zwolniony" z podatku VAT na usługi internetowe w stosunku do użytkowników indywidulanych i instytucji edukacyjnych wprowadzona zostanie 22% stawka podatkowa. W ramach kompensacji rząd zgłosił propozycję wprowadzenia ulg na internet w podatku dochodowym.

Informację podajemy za Gazetą.pl. Od 22% stawki VAT na internet nie ma już odwrotu. Rząd deklaruje, że uruchomi projekty, które mogłyby znieczulić skutki najbliższej podwyżki. Poseł Marek Zagórski, przewodniczący sejmowej podkomisji badającej propozyje zmian w ustawie o VAT informuje, że istnieje możliwość wprowadzenia ulg na internet w podatku dochodowym.

Szczegóły projektu nie są jeszcze znane. W tej chwili resort finansów zajmie się wyliczeniem limitu ulgi. Wstępnie mówi się, że byłoby to ok. 300 zł.

Inny z rządowych projektów (na razie też enigmatycznie przedstawiany przez posłów) zakłada obniżenie cen dostępu do internetu. Niestety nie wiadomo, jakimi sposobami miałoby dojść do deklarowanej obniżki. Czy rząd zamierza rozpocząć walkę z monopolem TP SA? Czy może to tylko kolejne deklaracje bez pokrycia? O tym będziemy mogli się przekonać w najbliższych tygodniach.