Będzie 22% VAT na internet

To pewne: polskie przepisy zmienią się w ten sposób, że zamiast dotychczasowej stawki "zwolniony" z podatku VAT na usługi internetowe w stosunku do użytkowników indywidulanych i instytucji edukacyjnych wprowadzona zostanie 22% stawka podatkowa. W ramach kompensacji rząd zgłosił propozycję wprowadzenia ulg na internet w podatku dochodowym.

Informację podajemy za Gazetą.pl. Od 22% stawki VAT na internet nie ma już odwrotu. Rząd deklaruje, że uruchomi projekty, które mogłyby znieczulić skutki najbliższej podwyżki. Poseł Marek Zagórski, przewodniczący sejmowej podkomisji badającej propozyje zmian w ustawie o VAT informuje, że istnieje możliwość wprowadzenia ulg na internet w podatku dochodowym.

Szczegóły projektu nie są jeszcze znane. W tej chwili resort finansów zajmie się wyliczeniem limitu ulgi. Wstępnie mówi się, że byłoby to ok. 300 zł.

Inny z rządowych projektów (na razie też enigmatycznie przedstawiany przez posłów) zakłada obniżenie cen dostępu do internetu. Niestety nie wiadomo, jakimi sposobami miałoby dojść do deklarowanej obniżki. Czy rząd zamierza rozpocząć walkę z monopolem TP SA? Czy może to tylko kolejne deklaracje bez pokrycia? O tym będziemy mogli się przekonać w najbliższych tygodniach.