Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Będą gadać więcej

Miesięczna liczba minut, którą amerykańscy użytkownicy telefonów komórkowych spędzą prowadząc rozmowy ze swoich aparatów mobilnych podwoi się do 2006 roku - wynika z badania przeprowadzonego przez Yankee Group. Na inwestycje w usługi i infrastrukturę wydanych zostanie wówczas blisko 10 mld USD.

Jeszcze w 1994 roku przeciętny posiadacz komórki rozmawiał w miesiącu 109 minut. W roku ubiegłym było to średnio 356 minut. Yankee Group przewiduje, że w 2006 roku przeciętny użytkownik komórki będzie rozmawiał przez swój aparat 641 minut miesięcznie. Wzrost ten będzie spowodowany przede wszystkim rzadszym wykorzystaniem telefonów stacjonarnych. Obecnie jedynie 3% amerykańskich konsumentów wykorzystuje komórkę jako swój jedyny telefon, ale komórki odebrały telefonii stacjonarnej ok. 26% czasu rozmów. 45% konsumentów dokonało przynajmniej częściowego zastąpienia czasu rozmów prowadzonych "po kablach" na rozmowy przez komórkę.

Raport potwierdza sytuację, o której donoszą stacjonarne telekomy: spada liczba przyłączanych stacjonarnych linii telefonicznych, klienci wolą zamiast drugiej lub trzeciej linii stacjonarnej mieć w domu telefon komórkowy i to pomimo faktu, że rozmowy lokalne w USA są bezpłatne.

Według autorów raportu liczba abonentów usług telefonii komórkowej wzrośnie w 2006 roku do blisko 200 mln. Penetracja rynku sięgnie wówczas 70%, obecnie wynosi w USA 50%. Prawdopodobnie jednak nie obejdzie się bez silnej konsolidacji rynku, która pozostawi najwyżej dwóch silnych graczy. To pozwolić ma na szybsze uzyskanie zwrotu z poniesionych niebagatelnych inwestycji. Autorzy raportu przewidują, że jako jeden z pierwszych działania konsolidacyjne podejmie należący do Deutsche Telekom szósty operator mobilny w USA - VoiceStream Wireless. Yankee Group prognozuje, że inwestycje w tworzenie usług i infrastruktury wzrosną do 9,6 mld USD 2006 roku (w 2001 roku było to 6,4 mld USD).