Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bazy pod ostrzałem

Rośnie liczba włamań do baz danych. Według ankiety Evans Data jedna piąta firm doświadczyła takiego wydarzenia na przestrzeni minionego roku - jeszcze pół roku temu odsetek takich odpowiedzi sięgał 12%.

Jedna piąta ankietowanych w badaniu Evans Data potwierdziła, że w ciągu minionego roku w ich firmie doszło do włamania do bazy danych. To znaczący wzrost - w porównaniu z danymi sprzed półrocza, kiedy to o bezpośrednich włamaniach do baz informowało 12% ankietowanych. Około 68% z 756 ankietowanych obecnie kierowników ds. rozwoju zaprzeczyło, aby takie wydarzenie miało miejsce w ich firmie, a 12% - nie wiedziało lub nie chciało odpowiedzieć. Najwyższy odsetek włamań do firmowych baz danych odnotowali ankietowani menedżerowie w firmach z sektora usług specjalistycznych - 37%; nieco tylko niższy odsetek był w przypadku firm i organizacji edukacyjnych - 33%.

Jak podkreślają analitycy Evans Data, włamania do baz są bardziej - zwłaszcza w dłuższej perspektywie - niebezpieczne w skutkach niż włamania do systemu, zhakowania strony czy przedostania się wirusa poprzez firewall do PC jednego z użytkowników. Narażone są bowiem informacje o klientach, powierzone przez nich firmie.