Bazy U.S. Army odcinane od Internetu

W listopadzie ubiegłego roku armia Stanów Zjednoczonych, w celu uniemożliwienia infiltracji jej systemu z zewnątrz, wprowadziła przepisy zakazujące np. używania nośników USB. Teraz dowództwo Sił Powietrznych zamierza odłączyć z Sieci wszystkie bazy wojskowe, które nie będą spełniały surowych zasad bezpieczeństwa.

Dowództwo Sił Powietrznych USA zdecydowało, że każda baza wojskowa należąca do U.S.Army, która nie będzie spełniała surowych wymogów bezpieczeństwa zostanie odcięta od Internetu. Przykładem działania nowych przepisów jest odcięcie Internetu w jednostce wojskowej w Alabamie (Maxwell Air Force Base) po tym jak odkryto tam włamanie do systemu komputerowego. Dostęp do Internetu zostanie przywrócony kiedy personel udowodni, że jest w stanie zapewnić skuteczną ochronę swojemu systemowi.

Ograniczenia w korzystaniu z Internetu dotyczą również samych pracowników, którzy nie mogą korzystać ze stron określonych jako "niebezpieczne" lub serwisów społecznościowych takich jak MySpace.