Bauer chce kupić Broker FM, akcjonariusza Interii

RMF FM, posiada 27,85% akcji portalu Interia.pl, co daje mu 40,92% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Interia.pl. Jeśli drugiemu największemu w Polsce wydawcy prasowemu uda się przekonać posiadaczy akcji spółki Broker FM do odsprzedaży 100% akcji spółki, wpłynie to na losy portalu. Już teraz Bauer ma zagwarantowane akcje stanowiące około 56,35% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Broker FM dzięki umowie z częścią akcjonariuszy, co da wydawnictwu około 73,20% głosów na walnym zgromadzeniu Brokera FM. Dla prezesa Wydawnictwa Bauer przyszłość Interii pozostaje otwartą kwestią.

W piątek, 27 października b.r., Bauer Media Invest GmbH, spółka należąca do Grupy Wydawniczej Bauer, ogłosiła wezwanie na 100% akcji giełdowej spółki Broker FM SA.

Do Broker FM należą takie marki jak RMF FM, ART FM, SCENA FM, Interia.pl, RMF Classic, RMF MAXXX, RadioMan i KONTO FM. Spółka Broker FM posiada 27,85% akcji, reprezentujących 40,91% głosów na walnym zgromadzeniu Interii.pl.

W ostatnich pogłoskach o zamiarze zakupu Interii przez niemieckiego wydawcę było ziarno prawdy, choć padała w tym kontekście nazwa Axel Springer Polska, nie Bauera.

W rozmowie telefonicznej prezes wydawnictwa Bauer, Witold Woźniak powiedział nam - Ogłosiliśmy wezwanie na akcje Broker FM i udziały w portalu Interia są częścią inwentarza. Nie mamy żadnych planów wobec portalu Interii.

Woźniak nie jest obecnie w stanie powiedzić, czy wydawnicwto będzie skłonne odkupić od pozostałych akcjonariuszy, a w szczególności Comarchu, pozostałe akcje Interii.

- Nie chodzi o to, że nie chcę się dzielić planami - ich po prostu obecnie nie ma. Bauer nie wie więc jeszcze, czy wykorzystać potencjał Interii w internecie, odsprzedać czy dokupić brakujące akcje.

Biuro prasowe Interii zapowiedziało, że prezes Błażewicz nie będzie komentować obecnej sytuacji.

Bezpośrednio przed wezwaniem, Bauer zawarł umowę z głównymi akcjonariuszami Broker FM SA, która gwarantuje inwestorowi nabycie 56,33% akcji i 73,20% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Skuteczność wezwania uwarunkowana jest uzyskaniem zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cena za 1 akcję w wezwaniu wynosi 144,80 zł, tj. 4,6% powyżej średniego kursu akcji Brokera z ostatnich 3 miesięcy.

Docelowo Bauer planuje wycofanie spółki Broker FM SA z Giełdy Papierów Wartościowych.

Grupa Wydawnicza Bauer prowadzi w Polsce działalność wydawniczą (30 tytułów m.in. Twój Styl, Tele Tydzień, Świat Kobiety), poligraficzną i sprzedaży wysyłkowej.

- Ogłoszenie wezwania na akcje Brokera jest zgodne z długofalową strategią Grupy Bauer oraz chęcią budowy silnej sieci radiowej w Polsce. Planujemy rozpoczęcie działalności w zupełnie odmiennym od dotychczasowych segmencie rynku mediów, której efektów należy oczekiwać w dłuższej perspektywie czasowej - powiedział Witold Woźniak, prezes zarządu Wydawnictwa Bauer.

Komunikat prasowy Bauer

Komunikat giełdowy BROKER FM

Aktualizacja: 30 października 2006 12:18

Do treści wiadomości dodaliśmy komentarz Witolda Woźniaka, prezesa Wydawnictwa Bauer uzyskany w rozmowie telefonicznej z Internet Standard o planach wobec Interii.