Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bauer chce kupić Broker FM, akcjonariusza Interii

RMF FM, posiada 27,85% akcji portalu Interia.pl, co daje mu 40,92% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Interia.pl. Jeśli drugiemu największemu w Polsce wydawcy prasowemu uda się przekonać posiadaczy akcji spółki Broker FM do odsprzedaży 100% akcji spółki, wpłynie to na losy portalu. Już teraz Bauer ma zagwarantowane akcje stanowiące około 56,35% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Broker FM dzięki umowie z częścią akcjonariuszy, co da wydawnictwu około 73,20% głosów na walnym zgromadzeniu Brokera FM. Dla prezesa Wydawnictwa Bauer przyszłość Interii pozostaje otwartą kwestią.

W piątek, 27 października b.r., Bauer Media Invest GmbH, spółka należąca do Grupy Wydawniczej Bauer, ogłosiła wezwanie na 100% akcji giełdowej spółki Broker FM SA.

Do Broker FM należą takie marki jak RMF FM, ART FM, SCENA FM, Interia.pl, RMF Classic, RMF MAXXX, RadioMan i KONTO FM. Spółka Broker FM posiada 27,85% akcji, reprezentujących 40,91% głosów na walnym zgromadzeniu Interii.pl.

W ostatnich pogłoskach o zamiarze zakupu Interii przez niemieckiego wydawcę było ziarno prawdy, choć padała w tym kontekście nazwa Axel Springer Polska, nie Bauera.

W rozmowie telefonicznej prezes wydawnictwa Bauer, Witold Woźniak powiedział nam - Ogłosiliśmy wezwanie na akcje Broker FM i udziały w portalu Interia są częścią inwentarza. Nie mamy żadnych planów wobec portalu Interii.

Woźniak nie jest obecnie w stanie powiedzić, czy wydawnicwto będzie skłonne odkupić od pozostałych akcjonariuszy, a w szczególności Comarchu, pozostałe akcje Interii.

- Nie chodzi o to, że nie chcę się dzielić planami - ich po prostu obecnie nie ma. Bauer nie wie więc jeszcze, czy wykorzystać potencjał Interii w internecie, odsprzedać czy dokupić brakujące akcje.

Biuro prasowe Interii zapowiedziało, że prezes Błażewicz nie będzie komentować obecnej sytuacji.

Bezpośrednio przed wezwaniem, Bauer zawarł umowę z głównymi akcjonariuszami Broker FM SA, która gwarantuje inwestorowi nabycie 56,33% akcji i 73,20% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Skuteczność wezwania uwarunkowana jest uzyskaniem zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cena za 1 akcję w wezwaniu wynosi 144,80 zł, tj. 4,6% powyżej średniego kursu akcji Brokera z ostatnich 3 miesięcy.

Docelowo Bauer planuje wycofanie spółki Broker FM SA z Giełdy Papierów Wartościowych.

Grupa Wydawnicza Bauer prowadzi w Polsce działalność wydawniczą (30 tytułów m.in. Twój Styl, Tele Tydzień, Świat Kobiety), poligraficzną i sprzedaży wysyłkowej.

- Ogłoszenie wezwania na akcje Brokera jest zgodne z długofalową strategią Grupy Bauer oraz chęcią budowy silnej sieci radiowej w Polsce. Planujemy rozpoczęcie działalności w zupełnie odmiennym od dotychczasowych segmencie rynku mediów, której efektów należy oczekiwać w dłuższej perspektywie czasowej - powiedział Witold Woźniak, prezes zarządu Wydawnictwa Bauer.

Komunikat prasowy Bauer

Komunikat giełdowy BROKER FM

Aktualizacja: 30 października 2006 12:18

Do treści wiadomości dodaliśmy komentarz Witolda Woźniaka, prezesa Wydawnictwa Bauer uzyskany w rozmowie telefonicznej z Internet Standard o planach wobec Interii.