Bardzo dobre półrocze dla NetSprint.pl

W pierwszym półroczu br. spółka NetSprint.pl wypracowała przychody w wysokości 1,719 mln zł, co stanowi ponad 270% wzrost w stosunku do wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto wyniósł 357 tys. zł.

W ubiegłym roku NetSprint.pl osiągnął zysk brutto w wysokości 180 tys. zł, przy przychodach 1,709 mln zł. Prognozy na cały rok 2005 zakładają przychody na poziomie 4,2 mln zł.

W ciągu 6 miesięcy osiągnęliśmy przychody na poziomie ubiegłego roku oraz podwoiliśmy zysk brutto - skomentował Artur Banach, prezes zarządu NetSprint.pl - Motorem tak dużego wzrostu jest dynamicznie rosnąca sprzedaż linków sponsorowanych w sieci reklamowej NetSprint i WP oraz wprowadzenie do sprzedaży rozwiązań wyszukiwawczych dla korporacji.

NetSprint.pl zamierza przeznaczyć zysk na kolejne inwestycje. Spółka powiększy zespół programistów i będzie udoskonalać działanie wyszukiwarki.