Barack Obama: Internet będzie dostępny dla każdego dziecka

Amerykański prezydent elekt ujawnił kolejne szczegóły planu związanego ze zwalczaniem recesji i tworzeniem nowych miejsc pracy. Barack Obama zwrócił uwagę między innymi na konieczność zapewnienia dostępu do Internetu każdemu dziecku w USA.

W radiowym przemówieniu, wygłoszonym przez prezydenta elekta 6 grudnia 2008 roku, zaprezentowane zostały szczegóły planu związanego z pobudzaniem amerykańskiej gospodarki. Barack Obama chce w ciągu najbliższych dwóch lat utworzyć lub uratować przed likwidacją 2,5 miliona miejsc pracy. Przyczynią się do tego między innymi inwestycje związane z infrastrukturą oraz z zapewnieniem dzieciom dostępu do Internetu.

Budynki administracji publicznej mają stać się bardziej efektywne w kontekście zużycia energii. Nowe systemy ogrzewania w połączeniu z energooszczędnym oświetleniem pozwolą uzyskać znaczące oszczędności. Zainicjowane zostaną największe inwestycje w zakresie infrastruktury od czasu budowy autostrad w latach 50. ubiegłego wieku. W myśl nowej zasady władze stanowe będą inwestowały pieniądze w budowę dróg i mostów, aby nie utracić rządowych środków.

Istotne znaczenie będzie miał również proces modernizacji szkół. Poszczególne obiekty zostaną wyremontowane i usprawnione w kontekście efektywności energetycznej. Do klas trafią nowe komputery. Barack Obama podkreśla, że skoro dzieci mają rywalizować w realiach ekonomii XXI wieku, to również szkoły muszą reprezentować poziom godny nowego stulecia.

Odnowie szkół i autostrad ma towarzyszyć modernizacja infrastruktury informatycznej. 44. prezydent USA zwrócił uwagę, iż nie do zaakceptowania jest sytuacja, aby kraj w którym stworzono Internet znajdował się na 15. miejscu w rankingu dostępności szerokopasmowego Internetu. Złożył deklarację, że za jego prezydentury każde dziecko będzie mieć zapewniony dostęp do Internetu. Poza podłączaniem kolejnych szkół i bibliotek do światowej Sieci zapowiedział także działania na rzecz zwiększenia przepływu informacji między placówkami służby zdrowia w oparciu o Internet. Lepszy dostęp do informacji i korzystanie z najnowszych technologii pozwoli sprawniej ratować nie tylko miejsca pracy, ale również ludzkie życie.

Obejrzyj materiał wideo.

Aktualizacja: 19 grudnia 2008 15:20

Dodano film : Więcej Intetnetu w USA