Banner przegrywa

Z raportu opracowanego przez DoubleClicka, firmę zajmującą się internetową promocją, wynika, że znacznie lepszą skuteczność od tradycyjnego bannera ma reklama wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tym samym, coraz więcej serwisów internetowych i firm wykorzystuje ten rodzaj promocji.

Informację podajemy za witryną Cyberjournalist. Jak wynika z raportu firmy DoubleClick, reklama umieszczona w liście poczty elektronicznej jest 19 razy bardziej skuteczna od powszechnie wykorzystywanego bannera. Wskaźnik CTR (click-through-rates) w przypadku bannera wynosi 0,44%, podczas gdy reklamy wysyłanej pocztą elektroniczną – 8,4%.

Zdaniem DoubleClicka, wiele serwisów internetowych nie uwzględnia w swojej ofercie reklamowej możliwości wysyłania przekazów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. ”To duży błąd” - informują autorzy badania - ”Wydawcy online zbyt mocno skupiają się na oferowaniu bannerów umieszczonych na witrynach, pomijając skuteczniejszą dla firm formę promocji.”

Za przykład odpowiedniego wykorzystania e-reklamy DoubleClick wskazuje Belo Interactive, Tribune Interactive oraz New York Times Digital. Te serwisy sprzedają formy promocji online po bardzo wysokich cenach, jednakże skuteczność ich reklam jest wysoka (ceny w granicach 150-300 USD za 1000 emisji). Jak zaznacza Belo Interactive, co roku przychody firmy z tytuły e-reklamy podwajają się.