Bankowość online dla starszych, bogatszych i wielkomiejskich

Jak podaje amerykańska firma badawcza Pew Internet & American Life, bankowość internetowa jest najszybciej rozwijającą się formą aktywności amerykańskich użytkowników sieci. W ciągu niecałych 4 lat, od marca 2000 do listopada 2004 roku, liczba amerykańskich internautów korzystających z usług banków internetowych wzrosła z 14 do 53 milionów. W Polsce strony bankowe odwiedza prawie połowa wszystkich internautów. Kim są i czego tam szukają, skoro znaczna część witryn bankowych nie ma charakteru transakcyjnego?

W październiku internetowe strony banków - również tych, które nie umożliwiają transakcji przez internet -odwiedziło ponad 4 miliony użytkowników sieci. Oznacza to, że na stronach tych gościło ponad 44 proc. wszystkich internautów. Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius pokazują, że witryny internetowe banków są równie chętnie odwiedzane przez kobiety i mężczyzn. Zasięg w październiku 2005 roku dla tych grup wynosił odpowiednio 43,19%. i 44,91%.

Internauci przebywali na nich o około 10 min więcej niż internautki (odpowiednio 56 min 03 sek. i 45 min 39 sek.). Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy wynika to z dokładniejszej analizy oferty banków, czy z faktu dokonywania większej ilości transakcji online.

Wiek

Osoby starsze, o ugruntowanej pozycji społeczno-majątkowej, częściej od osób młodych interesują się tematyką bankową. Zaskoczeniem może być fakt, że osoby starsze, często sceptycznie nastawione do nowych technologii, przełamują swoje opory i coraz częściej zaglądają na internetowe strony bankowe. Największy, bo 57,55% zasięg na bankowych stronach miała grupa internautów, którzy przekroczyli 55 rok życia. Osoby te na badanych witrynach spędziły także najwięcej czasu - średnio 1 godzinę 12 min i 21 sekund w ciągu miesiąca.

Analiza obu wskaźników - zasięgu oraz średniego czasu spędzonego przez przeciętnego internautę na badanych witrynach - pokazuje, że zainteresowanie usługami banków internetowych oraz stronami będących wizytówkami banków tradycyjnych jest proporcjonalne do wieku. Warto jednak zauważyć, że strony banków są odwiedzane przez sporą grupę osób między 7 a 14 rokiem życia. Przedstawiciele tej grupy wiekowej spędzają na tych stronach średnio 25 min i 29 sek. w ciągu miesiąca, a zasięg w październiku wyniósł dla tej grupy 28,87%. Biorąc pod uwagę fakt, że osoby te prawdopodobnie nie deklarują żadnego dochodu, ich obecność na stronach o tematyce bankowej może wydać się zaskakująca.

Dochód

Jak pokazują wyniki badania Megapanel PBI/Gemius, częstotliwość odwiedzania banków za pomocą internetu jest wprost proporcjonalna także do wysokości dochodów - im zasobniejsze są portfele użytkowników sieci, tym chętniej zaglądają oni na strony banków. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że te właśnie osoby dysponują wolnymi środkami finansowymi, a w internecie szukają informacji o możliwości ich ulokowania lub pomnożenia.

W październiku na witrynach banków najliczniejszą, 65,31% ze względu na zasięg grupę stanowiły osoby, których miesięczny dochód netto przekracza 3000 zł. Znacznie rzadziej strony te odwiedzane były przez osoby, które deklarują brak dochodów. Do podobnych wniosków prowadzi analiza wskaźnika Affinity index*, która potwierdza, że użytkownicy sieci o największym dochodzie chętniej odwiedzają witryny bankowe od pozostałych witryn w sieci.

Miejsce zamieszkania

Mieszkańcy wsi mają mniejsze możliwości wyboru usług banków tradycyjnych, można by się więc spodziewać, że internetowa oferta banków będzie atrakcyjna szczególnie dla tej grupy. Jednak według wyników badania mieszkańcy wsi na witrynach bankowych stanowili w październiku najmniej liczną grupę - zasięg wyniósł 35,55 %. Osoby te dokonały na omawianych stronach także średnio najmniejszej liczby odsłon. Autorzy raportu zastanawiają się, czy przyczyną może być większe przywiązanie mieszkańców wsi do tradycji. Być może czynności związane z operacjami finansowymi, zdobywaniem informacji i porad inwestycyjnych wolą załatwiać osobiście.

Usługami banków oraz tematyką prezentowaną na ich stronach internetowych najbardziej zainteresowani są mieszkańcy największych polskich miast, wśród których zasięg takich witryn wyniósł 52,06%. Średnio dokonują 82,85 odsłon na użytkownika.

***

Dyskusja o faktycznej liczbie użytkowników bankowości online: Sukcesy bankowości internetowej: dystans gorąco polecany

***

Podstawą raportu firmy Gemius były wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za październik 2005 roku. Liczebność próby: N=23 957. Grupa objętych badaniem: wszyscy 7+. Analiza została przygotowana w oparciu o wyniki oglądalności 32 witryn banków w internecie oraz 28 witryn banków zgrupowanych w węźle "Pozostałe banki". Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC. W analizie przytoczono również dane z raportu Pew Internet and American life pt.: "Online Banking 2005", luty 2005.