Bankowe Centrum Kompetencyjne Oracle

W polskim oddziale Oracle powołano zespół specjalistów, którego zadaniem będzie organizowanie specjalistycznych warsztatów i szkoleń dotyczących rozwiązań Oracle dla sektora finansowego. Obszarem działania Bankowego Centrum Kompetencyjnego będzie Europa Wschodnia i Centralna.

W polskim oddziale Oracle powołano zespół specjalistów, którego zadaniem będzie organizowanie specjalistycznych warsztatów i szkoleń dotyczących rozwiązań Oracle dla sektora finansowego. Obszarem działania BCK będzie Europa Wschodnia i Centralna.

Szefem Bankowego Centrum Kompetencyjnego został Wojciech Woźniak - dyrektor działu sprzedaży do klientów z sektora finansowego i telekomunikacji w

.

Według badań IDC udział Oracle w rynku systemów dla sektora bankowego w Polsce wynosi 40%.