Bankierzy optymistyczni

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab osiągnął w sierpniu br. wartość najwyższą od grudnia 2000 roku.

Obliczany przez Pentor wskaźnik Pengab w sierpniu br. przekroczył pułap 30 punktów i osiągnął wartość 32,2 pkt. Jest to wynik lepszy o 10 punktów w porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku.

Sierpniowy dobry wynik Pengabu jest odzwierciedleniem przede wszystkim optymistycznych ocen przyszłości, które wzrosły o 10,2 pkt. Po lipcowym wzroście spadły depozyty złotowe bieżące, ale wzrosły terminowe. Na rynku depozytów walutowych sytuacja jest odwrotna - spadły depozyty terminowe, a wzrosły bieżące.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab jest sporządzany na podstawie wyników ankiet przeprowadzanych w 200 placówkach bankowych.