Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bankierzy optymistyczni

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab osiągnął w sierpniu br. wartość najwyższą od grudnia 2000 roku.

Obliczany przez Pentor wskaźnik Pengab w sierpniu br. przekroczył pułap 30 punktów i osiągnął wartość 32,2 pkt. Jest to wynik lepszy o 10 punktów w porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku.

Sierpniowy dobry wynik Pengabu jest odzwierciedleniem przede wszystkim optymistycznych ocen przyszłości, które wzrosły o 10,2 pkt. Po lipcowym wzroście spadły depozyty złotowe bieżące, ale wzrosły terminowe. Na rynku depozytów walutowych sytuacja jest odwrotna - spadły depozyty terminowe, a wzrosły bieżące.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab jest sporządzany na podstawie wyników ankiet przeprowadzanych w 200 placówkach bankowych.