Bankier przejmuje PRnews

KPWiG zatwierdziła prospekt emisyjny Bankier.pl. Spółka chce przeznaczyć środki z oferty publicznej m.in. na rozwój nowych serwisów i przejęcia specjalistycznych podmiotów, przede wszystkim internetowych. Na dobry początek Bankier podpisał umowę w sprawie przejęcia wortalu PRNews.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła wczoraj, 18 maja, prospekt emisyjny Bankier.pl S.A. Firma planuje przeprowadzenie publicznej oferty akcji na przełomie maja i czerwca. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, a szczegóły oferty zostaną przedstawione na konferencji prasowej 24 maja br.

- Terminy były bardzo napięte, ale dzięki ciężkiej pracy spółki, oferującego i kancelarii prawnej udało nam się zrealizować ambitny plan i dotrzymać terminów - powiedział Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Bankier.pl. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o upublicznieniu spółki 23 lutego, a prospekt emisyjny został złożony w KPWiG 18 kwietnia. W procesie upublicznienia wspierają spółkę Dom Maklerski IDMSA jako oferujący oraz kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

Celem nadchodzącej emisji publicznej jest głównie pozyskanie środków na rozwój nowych serwisów i usług oraz przejęcia specjalistycznych podmiotów, przede wszystkim internetowych, które uzupełnią obecną ofertę Bankier.pl. Spółka planuje też inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Spółka rozpoczęła już realizację jednego z celów emisji, jakim jest konsolidacja internetowych serwisów finansowych wokół portalu Bankier.pl. Nowym nabytkiem będzie specjalistyczny wortal finansowy PRNews.pl poświęcony w szczególności usługom elektronicznym oraz marketingowi i PR instytucji finansowych. Zawarta umowa gwarantuje Bankier.pl wyłączność na przejęcie serwisu PRnews.pl do końca br.

- Dzięki tej akwizycji, Bankier.pl zyskuje nie tylko kolejny serwis wraz z bazą jego użytkowników i zgromadzonych informacji, lecz także ekspertów, którzy stworzyli i prowadzili serwis od jego powstania w 2002 roku - mówi Piotr Wąsowski, wiceprezes zarządu.

W ubiegłych latach Bankier.pl przejął serwisy wertykalne Euromoney.pl i TwojaFirma.pl, poszerzając znacznie zakres merytoryczny oraz przejmując odbiorców serwisów.