Bankier.pl podwyższył prognozę zysku o 50%

Bankier.pl podwyższył prognozę zysku na ten rok z 0,71 mln zł do 1,06 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku zysk netto wyniósł 0,343 mln zł. Prognoza przychodów pozostała na niezmienionym poziomie - 9 mln zł.

Spółka nie zmieniła prognoz odnoszących się do przychodów, które w tym roku mają wynieść 9 mln zł, podczas gdy w 2005 roku spółka odnotowała 6,2 mln zł przychodu.

Jednocześnie Bankier.pl zdecydował się na podwyższenie prognozy zysku EBITDA z 0,9 do 1 mln zł. Spółka podniosła również prognozę zysku operacyjnego EBIT w 2006 roku z 0,704 mln zł na 0,930 mln zł, przy zysku operacyjnym EBIT w 2005 roku na poziomie 0,344 mln zł.

Spółka optymistycznie patrzy też na zysk operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA, który w 2006 roku zamiast prognozowanych uprzednio 0,901 mln zł wyniesie 1,010 mln zł, przy zysku operacyjnym powiększonym o amortyzację EBITDA w 2005 roku na poziomie 0,458 mln zł.

Kurs akcji Bankiera po godzinie 11.00 - czyli już po wydaniu komunikatu przez spółkę - wzrósł o ponad 6% do 9,04 zł.