Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bankier.pl: 2,04 mln zł przychodów, 304 tys. zł zysku

Przychody Bankier.pl SA w trzecim kwartale wyniosły 2,04 mln zł, czyli o 42% więcej niż w analogicznym okresie 2005 roku. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 304 tys. zł, realizując po trzech kwartałach 84% zwiększonej miesiąc temu prognozy na 2006 rok.

Wyniki muszą cieszyć zarząd tym bardziej, że w okresie lipiec-wrzesień ubiegłego roku zanotowała 82 tys. zł straty.

Narastająco po trzech kwartałach przychody Bankier.pl wyniosły 5,84 mln zł, a zysk netto 888 tys. zł. Oznacza to, iż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku spółka wypracowała zysk ponad 4,5 razy większy niż po trzech kwartałach 2005 roku.

Bankier.pl: 2,04 mln zł przychodów, 304 tys. zł zysku

W październiku spółka poinformowała o podniesieniu prognozy zysku netto na 2006 rok o 50% do poziomu 1,06 mln zł. Jest to około trzykrotnie więcej niż w 2005 roku.

Zarząd spółki oczekuje dobrych wyników również w czwartym kwartale, który jest zwykle pod względem przychodów najlepszy dla spółek mediowych.

Portal Bankier.pl od 19 czerwca 2006 roku jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na zamknięciu sesji w dniu 2 listopada bieżącego roku cena akcji osiągnęła poziom 11,90 złotego, przekraczając o blisko 60% cenę emisyjną z oferty publicznej, która wynosiła 7,50 złotego.