Bankier.pl: 2,04 mln zł przychodów, 304 tys. zł zysku

Przychody Bankier.pl SA w trzecim kwartale wyniosły 2,04 mln zł, czyli o 42% więcej niż w analogicznym okresie 2005 roku. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 304 tys. zł, realizując po trzech kwartałach 84% zwiększonej miesiąc temu prognozy na 2006 rok.

Wyniki muszą cieszyć zarząd tym bardziej, że w okresie lipiec-wrzesień ubiegłego roku zanotowała 82 tys. zł straty.

Narastająco po trzech kwartałach przychody Bankier.pl wyniosły 5,84 mln zł, a zysk netto 888 tys. zł. Oznacza to, iż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku spółka wypracowała zysk ponad 4,5 razy większy niż po trzech kwartałach 2005 roku.

Bankier.pl: 2,04 mln zł przychodów, 304 tys. zł zysku

W październiku spółka poinformowała o podniesieniu prognozy zysku netto na 2006 rok o 50% do poziomu 1,06 mln zł. Jest to około trzykrotnie więcej niż w 2005 roku.

Zarząd spółki oczekuje dobrych wyników również w czwartym kwartale, który jest zwykle pod względem przychodów najlepszy dla spółek mediowych.

Portal Bankier.pl od 19 czerwca 2006 roku jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na zamknięciu sesji w dniu 2 listopada bieżącego roku cena akcji osiągnęła poziom 11,90 złotego, przekraczając o blisko 60% cenę emisyjną z oferty publicznej, która wynosiła 7,50 złotego.