Bankier.pl: 12-15% wzrost reklamy internetowej w 2009 r.

Bankier.pl spodziewa się, że w 2009 r. dynamika wzrostu rynku reklamy internetowej wyniesie 12-15%, poinformowała prezes Joanna Kuzdak w liście do akcjonariuszy. Spółka planuje kolejne akwizycje, które sfinalizowane będą w 2009 r.

Prezes spółki Bankier.pl Joanna Kuzdak w liście do akcjonariuszy dołączonym do sprawozdania spółki za rok 2008, poinformowała że dynamika wzrostu reklamy internetowej w bieżącym roku wyniesie 12-15%. - Według dostępnych raportów analitycznych rynek reklamy internetowej w latach 2008-2009 miał rosnąć o 30-35% rocznie. W ocenie zarządu, dynamiki tego rynku w 2009 r. będą wynosić ok. 12-15%.

W liście podkreślono, że obecny rok będzie wyzwaniem zarówno dla Bankier.pl jak i dla innych podmiotów działających na rynku. Celem spółki będzie będzie dalszy rozwój przy jednoczesnej optymalizacji procesów biznesowych oraz dywersyfikacji źródeł przychodów.

Prowadzone od dłuższego czasu rozmowy dotyczące kolejnych akwizycji oraz dzisiejsza niezwykle sprzyjająca przejęciem koniunktura rynku kapitałowego pozwala zakładać, iż w 2009 r. spółka dokona kolejnych akwizycji - w liście do akcjonariuszy pisze prezes Joanna Kuzdak.

Z rocznego sprawozdania za 2008 r. wynika, że spółka Bankier.pl poprawiła swe wyniki finansowe. Po audycie Bankier.pl miał 2,84 mln zł jednostkowego zysku netto w 2008 roku wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej (wzrost o 20,6% r/r). Zysk operacyjny wyniósł 2,95 mln zł (rok wcześniej było to 2,13 mln zł). Przychody wyniosły 19,16 mln zł (w 2007 r. - 14,43 mln).

Inne estymacje dotyczące dynamiki wzrostu wartości reklamy internetowej są w większości podobne do szacunków przedstawionych przez Bankier.pl. CR Media szacuje wzrost wydatków na reklamę w sieci na poziomie 16%. Wg bardziej optymstycznych prognoz ZenithOptimedia będzie to 21%.

Źródło: http://bankier.pl