Bankier lepiej liczy

We wrześniu 2003 roku spółka portfelowa funduszu MCI - Bankier.pl uzyskała pozytywny wynik EBITDA oraz zysk operacyjny. Dalsze plany Bankier.pl zakładają osiągnięcie w przyszłym roku zysku netto, pełne samofinansowanie się spółki oraz nowe inwestycje.

Spółka prowadząca serwis finansowy Bankier.pl nie przedstawiła wyniku netto. Jej przychody za I półrocze br. wyniosły 904 tys. zł.

Natomiast swoje I półrocze fundusz MCI Management zamknął przychodem w wysokości 0,09 mln zł (0,013 mln zł rok wcześniej). Zysk netto wyniósł 0,29 mln zł wobec ubiegłorocznej straty w wysokości 16,2 mln. Na koniec 2003 r. MCI Management prognozuje pozytywny, jednostkowy oraz skonsolidowany wynik finansowy.