Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bankier lepiej liczy

We wrześniu 2003 roku spółka portfelowa funduszu MCI - Bankier.pl uzyskała pozytywny wynik EBITDA oraz zysk operacyjny. Dalsze plany Bankier.pl zakładają osiągnięcie w przyszłym roku zysku netto, pełne samofinansowanie się spółki oraz nowe inwestycje.

Spółka prowadząca serwis finansowy Bankier.pl nie przedstawiła wyniku netto. Jej przychody za I półrocze br. wyniosły 904 tys. zł.

Natomiast swoje I półrocze fundusz MCI Management zamknął przychodem w wysokości 0,09 mln zł (0,013 mln zł rok wcześniej). Zysk netto wyniósł 0,29 mln zł wobec ubiegłorocznej straty w wysokości 16,2 mln. Na koniec 2003 r. MCI Management prognozuje pozytywny, jednostkowy oraz skonsolidowany wynik finansowy.