Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bagle wyłącza Windows Firewall

W Sieci pojawiły się trzy nowe wersje uciążliwego robaka Bagle - eksperci ostrzegają, że najnowsze mutacje wyposażono w mechanizm, umożliwiający im wyłączenie wbudowanej do systemu Windows "zapory ogniowej" (Windows Firewall) oraz wielu innych aplikacji zabezpieczających.

Windows Firewall jest dostępny w uaktualnionych przez Service Pack 2 systemach Windows XP (jest to rozbudowana wersja znanej z Windows XP "Zapory połączenia internetowego").

Nowe wersje Bagle'a (oznaczone jako .AV, .AU i .AW) po zainfekowaniu komputera wyłączają zainstalowane na zaatakowanej maszynie oprogramowanie zabezpieczające - czyli programy antywirusowe i firewalle (w tym właśnie Windows Firewall), narażając w ten sposób użytkownika na atak hakera (tym bardziej, że robak otwiera jeden z portów). Bagle próbuje również połączyć się z jednym z kilkudziesięciu predefiniowanych serwerów i pobrać z niego dodatkowe komponenty.

Robaki rozprzestrzeniają się za pośrednictwem sieci P2P oraz w załącznikach do e-maili zatytułowanych:

Re:

Re: Hello

Re: Hi

Re: Thank you!

Re: Thanks :)

Eksperci z firmy MessageLabs poinformowali, że w ciągu minionego weekendu ich systemy przechwyciły ponad 900 tys. kopii nowych mutacji Bagle'a.

Większość producentów oprogramowania antywirusowego udostępniła już uaktualnienia do swoich aplikacji, umożliwiające im wykrywanie i usuwanie nowych mutacji Bagle'a.