Badanie marek firm hostingowych i rejestratorów domen

Firmy Gemius SA i Stat.pl przeprowadziły dwa badania dotyczące usług hostingowych i rejestracji domen. Najbardziej znanymi markami spośród rejestratorów domen okazały się NetArt i Home.pl. Najpopularniesze marki hostingowe to WebPark i Home.pl.

Z badania "Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymania domen internetowych przez polskich internautów" wynika, że 69,1% osób z grupy celowej, w trakcie realizacji badania miało już zarejestrowaną domenę. 30,9% respondentów dopiero planowało taki krok.

79,9% osób posiadających domenę deklarowało, że ją wykorzystuje. Najczęściej do celów związanych z prywatną stroną WWW (69,8%), serwerem pocztowym (50,4%) oraz firmową stroną WWW (43,9%).

Badani najczęściej mieli zarejestrowaną lub planowali wykupić tylko jedną domenę. Najbardziej popularnym typem domeny okazała się domena krajowa.

Spośród wymienionych w ankiecie firm rejestrujących domeny, najwięcej respondentów znało firmy NetArt i home.pl - odpowiednio 39,7% i 39,3%. Nieznacznie mniej osób deklarowało, że zna serwis domeny.onet.pl - 35,5%. 13,4% badanych deklarowało, że nie znało żadnej firmy rejestrującej domeny.

Z badania "Sposoby wykorzystania i postrzegania usług hostingowych przez polskich internautów" wynika, że 34,7% grupy celowej zapoznawało się w ostatnim czasie z ofertami dotyczącymi hostingu. W grupie aktualnie dzierżawiącej serwer zrobiło to 29,3%, a w grupie planującej dzierżawę serwera 48,3%.

Najbardziej znanymi markami okazały się WebPark (Wp.pl) - znane przez 49,4% respondentów, home.pl - 43,6% i hosting.onet.pl - 43,2%. Prawie co czwarty badany planujący dzierżawę serwera deklarował, że nie zna żadnego operatora hostingu.

Badanie domen przeprowadzono za pomocą kwestionariusza wyświetlanego w internecie. Ankiety były emitowane w dniach 22.12.2004-14.01.2005 na witrynach korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Zebrano 11587 kwestionariuszy, z których wyłoniono 2105 kwestionariuszy, respondentów odpowiadających kryteriom grupy celowej, tzn. osoby, które zarejestrowały domenę lub planują ją zarejestrować.

Badanie hostingu przeprowadzono za pomocą kwestionariusza wyświetlanego w internecie. Ankiety były emitowane w dniach 28.12.2004-17.01.2005. Zebrano 9993 kwestionariuszy, z których wyłoniono 1162 kwestionariuszy respondentów odpowiadających kryteriom grupy celowej, tzn. osoby, które korzystały lub planowały skorzystać z usług hostingowych.

Pełny raport jest płatny.