Badanie: internet najbardziej niezbędnym medium

Po raz pierwszy w długoletniej historii badania Infinite Dial, internet zdaniem większości respondentów jest najważniejszym medium, bez którego trudno wyobrazić sobie życie. Amerykanie ponadto słuchają przede wszystkim muzyki mp3 w swych samochodach oraz nie wierzą w przyszłość tradycyjnej prasy.

Badanie Infinite Dial dotyczące wykorzystywania nowych mediów i internetu prowadzone jest przez firmy Edison i Arbitron od 1998 r. Tegoroczny raport opiera się na badaniu ponad 1750 osób ze Stanów Zjednoczonych w wieku powyżej 12 lat.

Po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii badania Infinite Dial większość respondentów szybciej zrezygnowałaby z posiadania telewizora i oglądania programów telewizyjnych niż z dostępu do internetu. Na pytanie dotyczące wyeliminowania któregoś medium z własnego życia 49% osób wskazało na telewizję, podczas gdy na internet 48% badanych. Kiedy w 2001 r. po raz pierwszy zapytano o możliwość rezygnacji z telewizji lub internetu - 72% wyeliminowałoby sieć, a zaledwie 26% badanych obyłoby się bez szklanego ekranu.

Warto w tym momencie przytoczyć wyniki raportu Three Screens Report opracowanego przez firmę Nielsen, z któego wynika, że z roku na rok zwiększa się odsetek osób równocześnie korzystających z telewizji i internetu. Podczas gdy w grudniu 2008 r. do symultanicznego wykorzystywania obydwu mediów przyznawało się 57,5% Amerykanów, tak 12 miesięcy później odsetek ten wynosił już 59%.

Inne ciekawe wnioski płynące z badania Infinite Dial 2010 dotyczą m.in. słuchania muzyki w formacie mp3 oraz postrzegania przyszłości prasy przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że już ponad 44% Amerykanów posiada odtwarzacz muzyki mp3 (iPod, iPhone lub inny), a ponad połowa z nich słucha tej muzyki w samochodzie. Zaledwie 12% badanych przyznało, że w aucie słucha muzyki odtwarzanej ze samochodowego sprzętu stereo.

Czy prasę tradycyjną czeka zagłada? Blisko połowa respondentów badania Infinite Dial 2010 (49%) zgadza się ze stwierdzeniem, że prasa zginie, gdyż wszystkie informacje dostępne będą za pośrednictwem internetu. Autorzy badania podkreślają, że odsetek osób niewierzących w przyszłość prasy tradycyjnej zdecydowanie zaczął się zwiększać od 2007 r.

Źródło: http://www.marketingcharts.com