Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Badanie: Twitter ma zły wpływ na naszą pamięć

Grupa naukowców pod kierunkiem dr Tracy Alloway z Uniwersytetu w Stirling przeprowadziła badania mające na celu wyjaśnienie wpływu gier i różnych serwisów (takich jak Twitter, YouTube i Facebook) na tzw. "pamięć roboczą". Wynika z nich m.in, że mikroblogowanie wpływa na nią niekorzystnie, natomiast korzystanie z Facebooka wprost przeciwnie.

"Pamięć robocza" to część pamięci krótkotrwałej, która nie tylko przechowuje informacje lecz pozwala także na ich przetwarzanie, nadzorowanie i koordynację. Zdaniem prowadzącej badania dr Tracy Alloway (objęto nimi dzieci w wieku 11-14 lat) ma ona dla rozwoju człowieka większe znaczenie niż wysokość współczynnika IQ (Iloraz inteligencji).

ZŁE - Twitter, Youtube i pisanie SMS-ów

"Podczas korzystania z serwisu Twitter otrzymujesz niekończący się strumień informacji. Są one jednak bardzo zwięzłe i nie masz potrzeby ich przetwarzania. Spada Twoja koncentracja i mniej angażujesz mózg" - tłumaczy dr Alloway.

Badaczka twierdzi, że niekorzystny wpływ na naszą pamięć ma również korzystanie z serwisów takich jak YouTube oraz pisanie wiadomości SMS.

DOBRE - Facebook, strategiczne gry wideo i Sudoku

Zdaniem dr Alloway pozytywny wpływ na "pamięć roboczą" mają gry wideo, w których występują elementy strategii oraz zabawa z łamigłówkami sudoku. Ponadto pani psycholog twierdzi, że podobne efekty otrzymamy kontaktując się ze znajomymi osobami za pośrednictwem serwisu Facebook.

ADHD i IQ

Dr Alloway stwierdziła też, że częste oglądanie telewizji w przypadku dzieci powiązane jest z występowaniem u nich zespołu ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli Zespół nadpobudliwości psychoruchowej), natomiast intensywne pisanie SMS-ów może mieć niekorzystny wpływ na ich iloraz inteligencji.