Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Badanie: Internet podstawowym źródłem informacji dla Amerykanów

Jak wynika z najnowszych badań The Pew Research Center for the People & the Press, amerykańskiej organizacji związanej z branżą medialną, Internet staje się podstawowym źródłem pozyskiwania informacji. Po raz pierwszy wyprzedził prasę drukowaną. Jak się okazuje, ponad 40% Amerykanów śledzi w Sieci aktualności z kraju i ze świata.

Najnowsze badania dotyczące czytelnictwa w Stanach Zjednoczonych nie pozostawiają żadnych złudzeń. Internet dynamicznie zajmuje miejsce telewizji i prasy drukowanej. Jak wynika z badania, po raz pierwszy wyprzedził on tradycyjną prasę pod względem podstawowego źródła pozyskiwania aktualnych informacji przez Amerykanów.

"To naturalna kolej rzeczy. Obecne czasy nastawione są na szybki przekaz, dostępność w każdej chwili i dosadny realizm. A to wszystko mogą znaleźć właśnie dzięki Internetowi. Informację z dalekiej wysepki już chwilę po zdarzeniu. Dodatkowo i telewizja i prasa często nie pokazują wszystkiego, bo po prostu nie mogą. W Internecie nie ma żadnych ograniczeń" - mówi Robert Zmasłowki, socjolog mediów i komunikacji społecznej.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3 - 7 grudnia i dotyczyło 1489 dorosłych osób. Jak się okazało, ponad 40 procent badanych śledzi aktualności z kraju i ze świata za pomocą Internetu. Oznacza to wzrost o 16% w ciągu ostatniego roku.

Jedynie telewizja utrzymuje wciąż mocną pozycję. W jej przypadku wynik jest jednak skorelowany z wiekiem respondentów. Na telewizję, jako główne źródło informacji, wskazywali przede wszystkim starsi. Natomiast im młodszy wiek, tym popularność tego środka przekazu maleje. Autorzy badania przewidują, że w kolejnym roku Internet zostanie już niekwestionowanym liderem.