Badanie IIBR: Facebook nie poprawia znajomości marki

Według raportu Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych tylko 18 proc. użytkowników pamięta jaką markę ostatnio polubiło i tylko 4 proc. potrafi powiedzieć w jakim konkursie wzięło udział.

Spośród badanych użytkowników Facebooka 52 proc. nie potrafiło dokładnie powiedzieć jaką markę ostatnio polubili. Mimo to spośród przebadanych użytkowników portali Facebook i NK.pl niemal 1/3 przyznała się do polubienia ostatnio jakiegoś brandu lub produktu na portalu społecznościowym.

Znacznie chętniej przycisk "lubię to" (bądź w wypadku NK.pl "fajne") wciskają użytkownicy portalu Facebook. Spośród tych, którzy mają konto wyłącznie na amerykańskim portalu społecznościowym 24 proc. przyznało się, że w ostatnim miesiącu polubili jakąś markę. Spośród obecnych na obu portalach, tylko 1 proc. polubił jakąś markę na NK.pl i 29 proc. polubiło na Facebooku.

Ludzie, którzy używają wyłącznie NK.pl nie angażują się w marki na portalach społecznościowych. Przycisk "fajne" przy brandzie kliknęło 0,1 proc. użytkowników.

Zdaniem autorów badania wynika to głównie z celu, jaki przyświeca użytkownikom portali. Użytkownicy NK.pl są generalnie mniej aktywni. Za to wyraźnie chętniej za pośrednictwem portalu utrzymują relacje ze znajomymi (wskazało to 29 proc. pytanych) i dodają zdjęcia (27 proc.) niż klikają w przycisk "Fajne" (11 proc.). Spośród użytkowników Facebooka 68 proc. kliknęło przycisk "lubię to", 59 proc. kontaktowało się ze znajomymi i 51 proc. dodało zdjęcie.

W badaniu sprawdzono także jak wielu użytkowników angażuje się w konkursy, regularnie organizowane przez marki by uzyskać odpowiedni zasięg. Jedynie 10 proc. użytkowników Facebooka i 4 proc. NK.pl brało udział w konkursach organizowanych przez firmy. Ich skuteczność budzi wątpliwości. Tylko 4 proc. użytkowników pamięta w jakim konkursie brali ostatnio udział. Reszta dzieli się na tych, którzy brali udział, ale nie pamiętają (36 proc.) albo nigdy w konkursach nie biorą udziału (60 proc.)

Badanie zrealizowano na próbie 1200 respondendtów metodą wywiadu internetowego. Dane uzyskane od rozmówców zostały wzbogacone o te pochodzące z badania PBI/Gemius Megapanel.