Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Badanie: 60% uczniów popełnia plagiat kopiując informacje z Internetu

Blisko 60% uczniów kopiuje informacje z Internetu i umieszcza je w swoich pracach domowych - wynika z badań Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii.

Badania przeprowadzone przez brytyjską uczelnię Cranfield School of Management objęły uczniów w wieku 11 - 18 lat. Dowodzą one, że prawie 60% z nich kopiuje z Internetu informacje i bez jakichkolwiek zmian (często nawet bez dokładnego przeczytania) umieszcza w swoich pracach domowych. Co więcej, prawie 29% nastolatków nie widzi w tym nic złego.

Dodatkowo 30% z badanych uczniów często wykorzystuje w pracach domowych skróty, które używa przy pisaniu SMS-ów. Udowodniono, że w przypadku 40% z nich ma to zły wpływ na język pisany.

Badacze stwierdzili ponadto, że 50% uczniów jest uzależnionych od telefonu komórkowego (3/4 z nich przyznało, że pod wymyślonym pretekstem wyszło podczas lekcji, aby odebrać rozmowę), natomiast 60% od Internetu.