Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Badania ujawniają podziały klasowe w serwisach społecznościowych

Jak ujawnia badanie naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, użytkowników takich serwisów społecznościowych, jak MySpace czy Facebook dzieli znacznie więcej niż miejsce zamieszkania i rodzaj słuchanej muzyki. Dzięki przeprowadzonym wywiadom udało się ujawnić związek, jaki ma używanie konkretnych serwisów społecznościowych z przynależnością klasową.

Badania, kierowane przez doktorantkę Danah Boyd z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, ujawniły głębokie podziały klasowe, jakie mają miejsce w grupie amerykańskich nastolatków korzystających z serwisów społecznościowych.

Raport z badań sugeruje, że użytkownicy Facebook pochodzą z bogatszych domów i znacznie częściej podejmują studia wyższe. Ich przeciwieństwem są użytkownicy MySpace, którzy podejmują pracę zaraz po szkole średniej.

Trudne okazało się zdefiniowanie klasy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych krajów, pojęcia tego nie da się tam wiązać z wysokością zarobków.

Zamiast tego klasa została osadzona w takich kategoriach, jak życie społeczne i uczestnictwo w sieci. Posłużono się definicjami, które przyjmują jednostki względem samych siebie i swojego środowiska społecznego.

Jak napisała Danah Boyd: -- Sieci społecznościowe są silnie związane z geografią, rasą i religią; są to również silne czynniki life style'owe, a zatem dzielące ludzi na klasy.

W raporcie z badań stwierdzono, że użytkownicy Facebook to głównie biali, pochodzący z rodzin, w których zachęca się dzieci do podejmowania studiów wyższych. W przeciwieństwie do nich, użytkownicy MySpace pochodzą z niewykształconych rodzin, często złożonych z imigrantów z Ameryki Łacińskiej i Południowej.

tekst: Konrad Szlendak

źródło: BBC