Badania: social media coraz ważniejsze dla biznesu

W badaniu przeprowadzonym przez Eurocom Worldwide prawie połowa firm zadeklarowała zwiększenie budżetów na social media w najbliższym roku.

Według badania Eurocom Worldwide Survey obecnie jedynie ponad jedna trzecia badanych firm (35 proc.) posiada swój profil na portalu Facebook, natomiast niemal jedna czwarta swój kanał na portalu YouTube.

Badanie wykazało także, że tylko ponad jedna trzecia firm (37 proc.), które wzięły udział w Eurocom Worldwide Survey prowadzi blogi korporacyjne. W porównaniu z poprzednim rokiem, wynik ten jest lepszy zaledwie o cztery proc. (33 proc. w roku 2009).

Zwiększenie budżetów przeznaczonych na działania związane z mediami społecznościowymi na przestrzeni kolejnych dwunastu miesięcy zadeklarowali przedstawiciele niemal połowy badanych firm.

Blogi: mieszane uczucia

Ankietowani jako główny powód nie wykorzystywania blogów jako narzędzi komunikacyjnych wskazywali konieczność zbyt dużego zaangażowania czasowego w prowadzenie bloga (39 proc. respondentów). Niemal jedna trzecia z nich (32 proc.) stwierdziła, iż nie widzą w blogowaniu żadnych profitów dla ich korporacji.

- Podczas gdy większość kadry zarządzającej zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna jest właściwa komunikacja z klientami oraz szerszą publicznością, wielu z nich obawia się blogowania. Jak wykazało nasze badanie, głównym powodem może być obawa przed poświęcaniem na prowadzenie ciekawego bloga zbyt dużej ilości kosztownego dla menedżerów czasu - mówi Mads Christensen, dyrektor sieci agencji zrzeszonych w Eurocom Worldwide.

56 proc. firm, które zadeklarowały w badaniu prowadzenie bloga, jako powód działań podało chęć wzmocnienia interakcji ich organizacji z klientami. Ponad jedna trzecia respondentów (34 procent) bloguje, by podnieść swój profil i pozycję lidera na rynku.

Wizerunek kandydata

Prawie trzy czwarte (73 proc.) badanych menedżerów posiada natomiast swoje indywidualne profile na portalach takich jak LinkedIn czy rzadziej uczęszczanym Plaxo (19 proc.).

- Wyniki badania potwierdzają fakt, iż prywatne zdjęcia lub informacje umieszczane na portalach społecznościowych mogą mieć istotny wpływ na przebieg kariery zawodowej. Blisko 40 procent szefów analizuje profile swoich przyszłych pracowników na Facebook czy LinkedIn i jednocześnie planuje aktywniej komunikować się z otoczeniem za pośrednictwem social media - mówi Rafał Czechowski, dyrektor zarządzający Imago PR.

Badanie przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego br. wśród 286 menedżerów i kierowników w spółkach technologicznych głównie na terenie Europy.