Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BT zarobiło mniej

Pierwszy kwartał roku obrachunkowego British Telecommunications przyniósł kolejny spadek zysku operatora.

Zysk British Telecommunications, nie uwzględniając m.in. wydatków nadzwyczajnych, wyniósł przed opodatkowaniem 265 mln USD. W poprzednim kwartale spółka zyskała 456 mln USD, a rok wcześniej - 911 mln USD. Prognozy zysku BT, jakie przedstawiali wcześniej analitycy wahały się między 100 mln USD a 343 mln USD.

BT Wireless, należący do BT operator telefonii komórkowej, poniósł stratę operacyjną w wysokości 135 mln USD. Duże straty poniosły spółki, w których BT Wireless jest udziałowcem: tylko niemiecki Viag Interkom przyniósł 175 mln USD strat.

Wzrósł natomiast zysk operacyjny BT z telefonii stacjonarnej: do 452 mln USD z 321 mln USD rok temu. Obroty operatora wzrosły do 7,79 mld USD z 6,8 mld USD rok wcześniej.

<i>Źródło: Reuters</i>