BT zarobiło mniej

Pierwszy kwartał roku obrachunkowego British Telecommunications przyniósł kolejny spadek zysku operatora.

Zysk British Telecommunications, nie uwzględniając m.in. wydatków nadzwyczajnych, wyniósł przed opodatkowaniem 265 mln USD. W poprzednim kwartale spółka zyskała 456 mln USD, a rok wcześniej - 911 mln USD. Prognozy zysku BT, jakie przedstawiali wcześniej analitycy wahały się między 100 mln USD a 343 mln USD.

BT Wireless, należący do BT operator telefonii komórkowej, poniósł stratę operacyjną w wysokości 135 mln USD. Duże straty poniosły spółki, w których BT Wireless jest udziałowcem: tylko niemiecki Viag Interkom przyniósł 175 mln USD strat.

Wzrósł natomiast zysk operacyjny BT z telefonii stacjonarnej: do 452 mln USD z 321 mln USD rok temu. Obroty operatora wzrosły do 7,79 mld USD z 6,8 mld USD rok wcześniej.

<i>Źródło: Reuters</i>