BSK jest już on-line

Bank Śląski uruchomił system obsługi rachunków za pośrednictwem Internetu.

Usługa została uruchomiona na początku marca tzn. z ok. półrocznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych zapowiedzi. Tego rodzaju systemy oferuje już wiele banków, ale BSK był jednym z pionierów bankowości elektronicznej, wprowadzając w zeszłym roku usługę opartą na systemie EDI, która wciąż będzie funkcjonować. Na rynku bankowości internetowej dominują WBK i mBank z ponad 30 tys. obsługiwanych tą drogą rachunków. W Banku Śląskim nie udało się uzyskać żadnych informacji na temat kosztów uruchomienia serwisu i związanego z nim biznesplanu.

System oferuje kompletną obsługę czynności bankowych w czasie rzeczywistym. Opłaty uzależnione są od pakietu podstawowych usług wykupionych przez klienta, ponieważ system stanowi uzupełnienie tradycyjnego, telefonicznego i elektronicznego (EDI) systemu obsługi i nie wymaga założenia nowego rachunku.

Bezpieczeństwo transferu danych zapewnia szyfrowanie protokołem SSL. Zabezpieczenia certyfikuje amerykańska firma VeriSign. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane na rynku finansowych usług elektronicznych; nieliczne instytucje stosują dodatkowe urządzenia kodujące, które jednak wymagają dodatkowych opłat ze strony klienta.