BSA perswaduje skutecznie

W marcu Business Software Alliance rozpoczęła kampanię edukacyjną. Prowadzono także rutynowe kontrole i naloty, które wykazały naruszenia praw autorskich w jednej trzeciej ze skontrolowanych miejsc. Naruszeń nie stwierdzono w firmach, z którymi wcześniej rozmowy przeprowadzili przedstawiciele BSA.

W marcu policja we współpracy z BSA przeszukała trzy sklepy ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym oraz 12 firm. W 10 z 15 kontrolowanych miejsc nie stwierdzono naruszeń praw autorskich producentów oprogramowania. Łącznie zarekwirowano 1,6 tys. płyt z nielegalnie skopiowanymi programami komputerowymi, 7 komputerów, na których było zainstalowane nielegalne oprogramowanie oraz 3 twarde dyski. Zlikwidowano także 5 nielegalnych kopiarni. Do wyjaśnienia zatrzymano 9 osób.

Większość ze sprawdzanych miejsc była wcześniej objęta akcją informacyjną. Właściciele firm rozmawiali z przedstawicielami BSA, którzy opowiadali im o zakresie ochrony praw autorskich, otrzymali też materiały umożliwiające wewnętrzny audyt zasobów informatycznych. Łagodna perswazja podziałała - w tych firmach nie stwierdzono faktu posiadania i używania pirackich kopii.

W marcu BSA przeprowadziła również trzy szkolenia dla policji i służb celnych wyspecjalizowanych w wykrywaniu przemytu oraz nielegalnego importu podrobionego oprogramowania komputerowego. W kwietniu BSA będzie prowadziła dalej kampanię edukacyjną skierowaną do właścicieli firm, dyrektorów finansowych i księgowych.