Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BSA perswaduje skutecznie

W marcu Business Software Alliance rozpoczęła kampanię edukacyjną. Prowadzono także rutynowe kontrole i naloty, które wykazały naruszenia praw autorskich w jednej trzeciej ze skontrolowanych miejsc. Naruszeń nie stwierdzono w firmach, z którymi wcześniej rozmowy przeprowadzili przedstawiciele BSA.

W marcu policja we współpracy z BSA przeszukała trzy sklepy ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym oraz 12 firm. W 10 z 15 kontrolowanych miejsc nie stwierdzono naruszeń praw autorskich producentów oprogramowania. Łącznie zarekwirowano 1,6 tys. płyt z nielegalnie skopiowanymi programami komputerowymi, 7 komputerów, na których było zainstalowane nielegalne oprogramowanie oraz 3 twarde dyski. Zlikwidowano także 5 nielegalnych kopiarni. Do wyjaśnienia zatrzymano 9 osób.

Większość ze sprawdzanych miejsc była wcześniej objęta akcją informacyjną. Właściciele firm rozmawiali z przedstawicielami BSA, którzy opowiadali im o zakresie ochrony praw autorskich, otrzymali też materiały umożliwiające wewnętrzny audyt zasobów informatycznych. Łagodna perswazja podziałała - w tych firmach nie stwierdzono faktu posiadania i używania pirackich kopii.

W marcu BSA przeprowadziła również trzy szkolenia dla policji i służb celnych wyspecjalizowanych w wykrywaniu przemytu oraz nielegalnego importu podrobionego oprogramowania komputerowego. W kwietniu BSA będzie prowadziła dalej kampanię edukacyjną skierowaną do właścicieli firm, dyrektorów finansowych i księgowych.