BRE wypowiedział kredyt El-Netowi

Konsorcjum banków z BRE Bankiem na czele wypowiedziało operatorowi należącemu do Elektrimu kredyt wartości 305 mln zł.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Bank Pekao SA, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, BIG Bank Gdański SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Współpracy Europejskiej wypowiedziało El-Netowi 15 marca br. kredyt wartości 305 mln zł, z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. Umowę kredytową zawarto w styczniu 1999 roku.

Operator stacjonarny El-Net obsługuje 50 tys. linii telefonicznych, z czego ok. 13 tys. jest w posiadaniu klientów biznesowych. 100% udziałów w spółce posiada Elektrim Telekomunikacja, w którym z kolei 49-proc. akcji zarządza Vivendi a 51-proc. – Elektrim. El-Net wymieniany był jako jeden z kandydatów do włączenia w skład powstającej Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej.