BRE w 2001 wedle prognoz

BRE Bank odnotował w ub. roku 336,2 mln zł zysku netto. W przyszłym roku bank zamierza powiększyć zysk netto o 21%. BRE planuje do końca br. umieścić na giełdzie mBank.

Po czterech kwartałach 2001 roku BRE miał 336,2 mln zysku netto, co było zgodne z wcześniej zakładanymi prognozami. Suma bilansowa w 2001 r. wyniosła 23 mld zł i wzrosła o 41,1%. Portfel kredytowy wzrósł o 45%, podczas gdy w systemie bankowym przyrost wyniósł 7%.

Prognoza na rok bieżący zakłada uzyskanie lepszego o 21% wyniku netto w wysokości 408 mln zł; w przypadku całej grupy wynieść ma on 371 mln zł. Bank zakłada wzrost wskaźnika zwrotu na kapitale ROE o 2,3% do 18,8%. WZA BRE Banku ma ponadto w kwietniu br. zatwierdzić jednorazową wypłatą dywidendy w wysokości 10 zł na akcję oraz podjęcie decyzji o zmianie Statutu Banku, co umożliwi umorzenie 10% kapitału zakładowego. Około 1/3 dochodu operacyjnego (po odpisach na rezerwy celowe) powinna w 2002 roku pochodzić ze sprzedaży ITI Holdings, sprzedaży udziałów mniejszościowych w PTE Skarbiec –Emerytura i mBanku i in.

Internetowa przybudówka mBanku, która działa od listopada 2000 r. do końca 2001 roku pozyskała 188 tys. rachunków i zgromadziła ponad 1 mld zł depozytów, przekraczając tym samym wcześniejsze założenia. mBank jest obecnie liderem detalicznej bankowości internetowej, do 13 lutego otwartych zostało 210 tys. rachunków, a liczba depozytów przekracza 1,170 mld zł. BRE Bank objął w br. większościowy pakiet akcji notowanego na giełdzie Banku Częstochowa. Jego licencja posłuży, wedle zapowiedzi prezesa BRE, do giełdowego debiutu mBanku. BRE Bank zakłada także, że uruchomiony jesienią 2001 r. MultiBanku łączący e-banking z obsługą w tradycyjnych oddziałach do końca roku zwiększy ich liczbę do 30.

BRE Bank w 2002 roku będzie ponadto wprowadzał w obrębie banku i grupy program e-BRE, polegający „na wdrażanie szeroko rozumianej kultury internetowej”. Na koniec roku planowane jest ponadto wdrożenie systemu informatycznego.