Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BRE sprzedaje akcje Optimusa

Potwierdziły się spekulacje o zamiarze sprzedaży przez BRE Bank akcji spółki Optimus. Pod koniec ubiegłego tygodnia bank zbył pakiet 470 tys. akcji firmy na rzecz Andrzeja Widerszpila, nowego prezesa zarządu Optimus SA.

Potwierdziły się spekulacje o zamiarze sprzedaży przez BRE Bank posiadanych akcji spółki Optimus. Pod koniec ubiegłego tygodnia bank zbył pakiet 5% akcji firmy na rzecz Andrzeja Widerszpila, nowego prezesa zarządu Optimus SA. Jako potencjalnych nabywców wymienia się także Juliana Kutrzebę, Barbarę Staszczyk oraz Zbigniewa Jakubasa, prezesa Multico, który wraz z BRE kupił akcje nowosądeckiej spółki w 2000 r.

Po rozliczeniu transakcji, BRE Bank posiada 1,2 mln akcji Optimus SA, stanowiących 12,79% kapitału zakładowego firmy. Andrzej Widerszpil posiada pakiet 5,008% akcji spółki.