BRE ma więcej Optimusa

Bank dokupił ponad 350 tys. akcji Optimus SA, stanowiących 3,74% kapitału zakładowego nowosądeckiej spółki.

Do BRE Banku należy obecnie 2,18 mln akcji Optimus S.A. Stanowią one 23,2% kapitału zakładowego i dają taką samą ilość głosów na WZA spółki. BRE Bank zapowiedział możliwość kolejnej zmiany zaangażowania kapitałowego w Optimus SA.