BRE inwestuje w Billbird

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy należącym do BRE Banku Pierwszym Polskim Funduszem Rozwoju a Internet Investment Fund, PPFR obejmie 51% akcji Billbird.pl. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 8 mln zł.

PPFR-BRE obejmie 512 tys. akcji serii A i 100 tys. akcji serii B Billbird odpowiadających 51% kapitału zakładowego spółki po cenie nominalnej 1 zł za akcję. Następnie w ciągu roku fundusz obejmie w podwyższonym kapitale spółki akcje serii C, D, E i F, tak by nadal posiadać 51% kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki. Łączna kwota inwestycji PPFR-BRE w Billbird wyniesie 8,3 mln zł.

Warunkiem objęcia akcji Billbird przez fundusz BRE jest podjęcie przez WZA spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego. Ponadto umowa przewiduje, że w przypadku niezrealizowania przez spółkę zakładanych w biznesplanie wyników finansowych, PPFR-BRE przejmie od IIF pakiet 38% akcji Bilbird za 1 zł.

Pod koniec ub. roku sieć płatności Billbird – WellPay przejął eCard. Na mocy umowy obsługę klientów elektronicznej portmonetki zaczął system Mikropłatności eCardu. Billbird jest od tego czasu nastawiony wyłącznie na rynek klientów korporacyjnych - banki, dostawców rachunków, rozliczenia płatności. Firma koncentruje się na budowie platformy rozliczeń płatności.