BRE dokupuje akcje Optimusa

Bank nabył kolejny pakiet 469 tys. akcji nowosądeckiej spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Optimus SA.

Transakcję rozliczono 6 stycznia br.. BRE Bank tym samym zwiększył liczbę posiadanych akcji spółki Optimus do 2,64 mln, uprawniających do 28,23% głosów na walnym zgromadzeniu. Już w grudniu 2002 r. bank dokupił bowiem kolejne 3,74% akcji spółki.

BRE Bank łącznie z Andrzejem Widerszpilem i Barbarą Staszczyk stanowią tzw. grupę zarządzająco-inwestycyjną w Optimusie. Obecnie do grupy należy 33,24% kapitału zakładowego tej spółki.