Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BRE Bank kupił Wonlok

Bank nabył za 10 mln zł 100% akcji Wonlok SA. Firma ta prawdopodobnie nie stanie się więc własnością Apeximu, który od września 2001 r. nie zrealizował opcji zakupu łódzkiej spółki za 21 mln zł.

Bank nabył od osoby fizycznej 480 tys. akcji Wonlok SA, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. Wartość transakcji wyniosła 10,25 mln zł. Inwestycja ma być dla BRE Banku średnioterminową lokatą kapitału.

Prawdopodobnie łódzka firma nie stanie się własnością zagrożonego Apeximu, który od września 2001 r nie zrealizował opcji zakupu Wonlok SA za 21 mln zł. Apexim przekazał jedynie Wonlokowi projekt informatyzacji Bank Gospodarki Żywnościowej.