Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BOŚ wybrał Orlando

ComArch wdroży w Banku Ochrony Środowiska jeden z modułów autorskiego systemu do zarządzania papierami wartościowymi. Będzie to szóste wdrożenie tego rozwiązania w Polsce.

Orlando to linia produktów ComArchu dla sektora finansowego. BOŚ będzie korzystał z systemu Orlando - Papiery Komercyjne. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie rachunków papierów wartościowych klientów i zarządzanie operacjami na tych instrumentach. System będzie wspomagał funkcje związane z emisją, organizacją obrotu i wykupu oraz depozytem krótkoterminowych papierów dłużnych. Umowa zawarta przez ComArch i BOŚ dotyczy sprzedaży licencji, wdrożenia systemu i obsługi eksploatacyjnej. Firmy nie podały wartości kontraktu.

Według ComArchu liczba wdrożeń rozwiązań rodziny Orlando w Polsce przekracza 50. Z modułu Papiery Komercyjne korzystają już BGŻ, BIG Bank, BNP Paribas, BPH PBK i Credit Lyonnais.