BOŚ wybrał Orlando

ComArch wdroży w Banku Ochrony Środowiska jeden z modułów autorskiego systemu do zarządzania papierami wartościowymi. Będzie to szóste wdrożenie tego rozwiązania w Polsce.

Orlando to linia produktów ComArchu dla sektora finansowego. BOŚ będzie korzystał z systemu Orlando - Papiery Komercyjne. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie rachunków papierów wartościowych klientów i zarządzanie operacjami na tych instrumentach. System będzie wspomagał funkcje związane z emisją, organizacją obrotu i wykupu oraz depozytem krótkoterminowych papierów dłużnych. Umowa zawarta przez ComArch i BOŚ dotyczy sprzedaży licencji, wdrożenia systemu i obsługi eksploatacyjnej. Firmy nie podały wartości kontraktu.

Według ComArchu liczba wdrożeń rozwiązań rodziny Orlando w Polsce przekracza 50. Z modułu Papiery Komercyjne korzystają już BGŻ, BIG Bank, BNP Paribas, BPH PBK i Credit Lyonnais.