BIP-y od Hogi

Hoga sprzedaje gotowe rozwiązania Biuletynu Informacji Publicznej przeznaczone dla podmiotów zobowiązanych przez ustawę o dostępie do informacji publicznej do publikowania wszelkich informacji o sprawach publicznych.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2002 roku, do publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zobowiązane są m.in. organy władzy publicznej, samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne.

BIP webserwer.pl spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Serwery znajdują się w Centrum Przetwarzania Danych prowadzonym przez Hogę wraz z jej głównym udziałowcem - PWPT .

Mechanizmy bazodanowe pozwalają na samodzielną budowę i modyfikację struktury wewnętrznej Biuletynu, dodawanie i edycję dokumentów przez pracowników merytorycznych instytucji. Zarządzanie Biuletynem odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Roczna opłata licencyjna wynosi 1,8 tys. zł.