BIP do społecznej konsultacji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło wstępną wersję internetowego Biuletynu Informacji Publicznej, który będzie zawierał informacje dotyczące władz, ustroju i społeczeństwa naszego kraju.

Prace nad projektem trwają na podstawie uchwalonej 6 września ub. roku ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeden z artykułów ustawy stwierdza, że "Minister właściwy do spraw administracji publicznej tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej". Portal ma w założeniu ułatwić obywatelom dostęp do organów władzy i informować o sposobach załatwiania spraw urzędowych.

W testowej wersji BIP-u (bip.gov.pl) znajdują się dwa główne menu gromadzące katalog odnośników do stron WWW: podmiotowe i tematyczne, oraz wyszukiwarka. W menu podmiotowym znajdować się będą linki do stron Prezydenta RP, organów władzy ustawodawczej, wykonawczej, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partii politycznych i związków zawodowych. W menu tematycznym testowej wersji BIP-a umieszczono takie zagadnienia jak „Obywatel RP i jego rodzina”, „Cudzoziemcy”, „Niepełnosprawni”, „Emeryci i renciści”, „Młodzież”, „Pomoc Społeczna”, „Edukacja”, „Praca”, „Zdrowie”, „Mieszkania i budownictwo”, „Kultura i turystyka”, „Środowisko” i „Bezpieczeństwo”. Przedstawienie testowej wersji BIP-u ma umożliwić wszystkim zainteresowanym składanie propozycji mających na celu ulepszenie serwisu. Swoje listy mogą oni kierować na adres [email protected]